کلید هوشمند روشنایی switch4 سری Arion
    
بازدید: 990
    

کلید هوشمند سری Arion از کلیدهای با طراحی خاص برند Switch4 میباشد، این کلید دارای 4 خروجی 10 آمپر جهت کنترل روشنایی و دو سناریو جهت اجرای سناریوهای مخنلف می باشد، این کلید مناسب آن دسته از افرادی میباشد که نیازمند کلید های هوشمند مکانیکی میباشند. این کلید تحت شبکه با سیم  پروتکل Bus میباشد.