کلید هوشمند روشنایی switch4 سری Ivan
    
بازدید: 1862
    

کلید هوشمند سری Ivan از کلیدهای پر کاربرد برند Switch4 میباشد، این کلید دارای 3 خروجی 10 آمپر جهت کنترل روشنایی و یک سناریو جهت اجرای سناریوهای مخنلف می باشد، این کلید تحت پروتکل Zigbee میباشد و بدلیل طراحی و دیزاین ساده جز کلیدهای اکونومی برند  Switch4 میباشد.